אבו מאזן: הסכמי אוסלו הם השגיאה הגדולה ביותר של ישראל בתולדותיה
•דצמבר 9, 2019

שמואל אבן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מסכם את ההבדל בין אסטרטגיות של ישראל לזו של אש"ף במשא ומתן שהתנהל באוסלו. לדבריו, "אסטרטגיית המשא ומתן של ישראל, שהביאה להסכם אוסלו, אופיינה בדפוס חשיבה "מהתחלה אל הסוף", ולא בחשיבה "מהסוף להתחלה". כלומר, התקדמות במשא ומתן "צעד אחר צעד" לעבר עתיד לא ידוע, מתוך ציפייה כי צעדים אלה יעצבו מציאות חדשה, שתוליך לעתיד טוב יותר. לעומת זאת, האסטרטגיה הפלסטינית, אופיינה במידה רבה בדפוס חשיבה "מהסוף להתחלה", כלומר מתן עדיפות עליונה ליעדי הסיום בכל אחד משלבי התהליך. אש"ף, שהיה בתקופת אוסלו בנקודת שפל עמוקה, הסכים באוסלו לתנאים העיקריים של ישראל (המשך התנחלויות, שליטה בירושלים, שליטה ביטחונית ועוד) ובלב שיהיו תקפים רק בשלב הביניים ולא ימנעו ממנו להשיב את יעדי הקבע בשלב הבא"… אבן מביא את דברי אבו מאזן שנאמרו ב-2002 בהרצאה בעזה: "ישראל עשתה את השגיאה הגדולה ביותר בתולדותיה כאשר חתמה על הסכם אוסלו. באוסלו לקחנו אדמה בלא תמורה, וסוגיות השלב הסופי נשארו פתוחות".
(שמואל אבן, "עשרים וחמש שנה להסכם אוסלו: לקחים לישראל", בתוך אפרים לביא, יעל רונן והנרי פישמן (עורכים), 25 שנה לתהליך אוסלו, כרמל: ירושלים, 2019, 171-196 )
.

נורא דליבא היא תנועה ציבורית המאגדת אנשים איכפתיים שוחרי אמת