נתונים סטטיסטיים אודות התגברות הטרור הפלסטיני בתקופת כהונת של ממשלת רבין ולאחר חתימת הסכם אוסלו

מספר קורבנות טרור מדצמבר 1987 ועד לדצמבר 1997, על פי חודשים: ניתן לראות עלייה ניכרת בעת כהונתה של ממשלת רבין-פרס
https://iris.org.il/terrcht2.htm
רשימת כוללת של פיגועים רצחניים וקורבנות טרור לאחר חתימה על הסכם אוסלו בספטמבר 1993:
https://www.jewishvirtuallibrary.org/comprehensive-listing-of-terrorism-victims-in-israel#1993
רשימת פיגועים רצחניים וקורבנות טרור החל מחתימה על הסכם אוסלו ועד לשנת 1999 באתר משר החוץ:
https://archive.is/7kKn
קורבנות הטרור הפלסטיני לאחר ספטמבר 2000 ועד לשנת 2011 באתר משרד החוץ
https://archive.is/kFr8
מספר קורבנות טרור בשנים 1920-1999, על פי שנים
https://archive.is/rhng
עלייה במספר קורבנות טרור לאחר הסכם אוסלו
https://iris.org.il/arab_terror_chart.htm?fbclid=IwAR3oOlXabzsxmidq9D8iDGoanalj0fksXII7HrFdHb5S0W3H1ub_gWyeD8w


.
/

נורא דליבא היא תנועה ציבורית המאגדת אנשים איכפתיים שוחרי אמת