"צורך במלחמת אחים"
יכול להיות שלמען סיום תהליך השלום אולי יהיה צורך, אי פעם, במלחמת אחים "; יש למנוע הריגת יהודים רעה משום שהיא "יכולה להביא לתביעה ציבורית מיידית למינוי ועדת חקירה חדשה, לנפילת הממשלה ועצירה לזמן ארוך של כל תהליך השלום" , יש "למנוע את ההד התקשורתי הרב המוענק כיום לפיגועי טרור המכוונים נגד מתנחלים, ועל ידי כך להפחית…את השפעת הטרור הפלסטיני על הציבור הישראלי" – נחשפים המסמכים מהחוג הפנימי של יועציו הקרובים של רבין.
https://www.now14.co.il/%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%99-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9f/.

נורא דליבא היא תנועה ציבורית המאגדת אנשים איכפתיים שוחרי אמת