נורא דליבא

מצע ויעדים

1111
בירור האמת לגבי ההתנקשות ברבין
workplace-discrimination
שחרורו של יגאל עמיר
55115_900
פלורליזם בתקשורת ורפורמה במערכת המשפט
oslo
הקמת ועדת החקירה למחדל הסכמי אוסלו
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשת שבוע עקב

בס"ד "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה' אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע

קרא עוד
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשת שבוע ואתחנן

בס"ד "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר: ה' אלוהים אתה החילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה, אשר

קרא עוד
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשת שבוע דברים

בס"ד "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה מול צוף, בין פארן ובין תופל ולבן

קרא עוד
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשות שבוע מטות-מסעי

בס"ד פרשת מטות "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר: זה הדבר אשר ציווה ה', איש כי ידור נדר

קרא עוד
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשת שבוע פנחס

בס"ד "וידבר ה' אל  משה לאמר: פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את

קרא עוד

להצטרף לתנועה