נורא דליבא

מצע ויעדים

1111
בירור האמת לגבי ההתנקשות ברבין
workplace-discrimination
שחרורו של יגאל עמיר
55115_900
פלורליזם בתקשורת ורפורמה במערכת המשפט
oslo
הקמת ועדת החקירה למחדל הסכמי אוסלו
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשות שבוע נצבים – וילך

בס"ד פרשת ניצבים "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוהיכם: ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך

קרא עוד
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשת שבוע כי תבוא

בס"ד הפרשה מתחילה במילה "והיה", שבחילוף אותיות יוצרת את שם הוויה. וזה מתקשר למילים האחרונות של הפרשה הקודמת-"תמחה את זכר

קרא עוד
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשת שבוע כי תצא

בס"ד בפרשה זו חוזר שוב ושוב עניין הזוגיות בין איש לאשה בעניין חינוך הילדים. ובעצם זו הפרשה של המשפחה הישראלית

קרא עוד
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשת שבוע שופטים

בס"ד פרשה הקודמת עסקה במקומות מקודשים ובזמנים מקודשים בארץ ישראל שנבחרים על פי ה' ולא על פי העם. פרשתנו עוסקת

קרא עוד
geulatalevy
יגאל עמיר: פירוש לפרשת שבוע ראה

בס"ד "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם

קרא עוד

להצטרף לתנועה