בירור האמת לגבי ההתנקשות ברבין

שאלות רבות שנותרו פתוחות מאז 4.11.95 מכרסמות באמינותה של גרסת האירועים הרשמית. השאלות הללו, כמו גם שורה של ממצאים ועדויות, מעלות את הסבירות לכך שרבין לא נפגע מכדורי יגאל עמיר. ניתן להצביע על ממצאי בדיקות המז"פ , על הליקויים החמורים בביצוע הנתיחה שלאחר המוות, על הסתירות בין המסמכים הרפואיים , על שלוש העדויות הסותרות זו לזו של המאבטח יורם רובין, על החשש הסביר שקלטת קמפלר מליל ההתנקשות שונתה ונערכה באופן מגמתי על מנת להסתיר את האמת, ועוד כהנה וכהנה. יש להדגיש כי השאלות הרבות שמעלות ספק סביר באשר להרשעתו של עמיר ברצח לא נשקלו על-ידי בתי המשפט.

12