פלורליזם בתקשורת ורפורמה במערכת המשפט

החל מהקמתה של המדינה, המערכות המשפיעות ביותר של החברה הישראלית – התקשורת, מערכת המשפט והאקדמיה – נשלטות על ידי בעלי עמדות רדיקליות, נציגיהן של האליטות הפוליטיות, שהשקפת עולמן רחוקה באופן מהותי מזו של רוב העם, רובם המכריע של העיתונאים בעלי התפקידים הבכירים בתקשורת משתמשים בתקשורת למען החדרת הרעיונות של האליטה הפוליטית לתודעתו של הציבור הרחב ואינם מאפשרים לעם להשמיע את קולו. הפגיעה בדמוקרטיה באה לידי ביטוי, בין היתר, בכך שתוצאות הבחירות משפיעות במידה מועטה בלבד על עיצוב המדיניות, שכן הנציגים הנבחרים של העם חוששים להתעמת עם האליטות המפעילות את התקשורת והשולטות במערכת המשפט. פעם אחר פעם העם בוחר בימין, אך מקבל את המדיניות המוכתבת על ידי האליטות.
אנו דורשים לשים קץ להגמוניה של האליטות בתקשורת. פלורליזם אמיתי של אמצעי התקשורת, הפיכתם לפתחון פה למגוון הקבוצות באוכלוסייה הישראלית ומתן ביטוי בשיח התקשורתי לכל קשת הדעות הקיימות בחברה הינו צעד הכרחי וחיוני בדרך לדמוקרטיזציה של החברה הישראלית והפסקת האינדוקטרינציה בשיח הציבורי.
אנו חותרים להפצת האמת על הפרשות הכואבות והטראגיות של ההיסטוריה הישראלית שמושתקות או מעוותות בשיח הממוסד: ה"סזון", הירי על "אלטלנה", חטיפת ילדי תימן ועדות המזרח, תהליך אוסלו ואחרות. חברה בריאה, פלורליסטית וחסונה היא זו שמושתתת על האמת ויודעת להסתכל על עברה ללא מורא ומשוא פנים ולהפיק ממנו את התובנות באשר להתנהלותה בהווה.
אנו דורשים לבצע רפורמה מקיפה של מערכת המשפט. על בית המשפט העליון, כמו גם על בתי המשפט בערכאות נמוכות יותר, לפרש את החוק בצורה הוגנת וחסרת פניות, לעמוד ללא משוא פנים על משמר האינטרסים של כל אזרח ולספק לו הגנה מפני החלטות שרירותיות ונחת זרועו של השלטון.

30.08.2019. פניית תנועת נורא דליבא לחברי הכנסת בבקשה לבקר את יגאל עמיר בכלא ולבחון את תנאי מאסרו

תנועת נורא דליבא פנתה לחברי הכנסת בבקשה דחופה לבקר את עמיר בכלא ולבחון את תנאי מאסרו, וזאת לאור...

קרא עוד

22.08.2019. פניית "רופאים לזכויות אדם" לשב"ס בעקבות ניסיון לנתק את אסיר יגאל עמיר מהמשפחה

ארגון "רופאים לזכויות אדם" הגיש  פניה דחופה לשב"ס בעקבות החמרה בתנאי החזקתו של יגאל עמיר, ...

קרא עוד