פירוש לתורה

ליום כיפור

במוקד עבודת יום הכיפורים נמצא עניין שני השעירים שאחד הולך לה' והשני לעזאזלכמוזכר בפרשת אחרי מות .ושם מוזכר לראשונה בתורה מושג הגורל – " ונתן אהרון על שני השעירים גורלות ,גורל אחד לה'וגורל אחד לעזאזל .והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לה' ועשהו חטאת .והשעיר אשרעלה עליו הגורל לעזאזל … ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה ושלח את השעיר במדבר "(ויקרא טז', ח' -כב' )המילה "שעיר" המייצגת עז זכר מזכירה את היום בו ברך יצחק את יעקב ועשיו ,שעל עשיו נאמרה המילה איש שעיר – " הן עשיו אחי איש שעיר " (בראשית כז' ,יא')וכן התחתן עם נכדתו של שעיר אחורי והתיישב בהר שעיר .ובאותו יום גם יעקב התחפש לאיש שעיר כדי לקבל את הברכות במקום עשיו ולבש על ידיו וצווארו את עורות גדיי העיזים וכך היו ידיו כידי עשיו אחיו שעירות .ואכן גם שם יעקב הלך לה' ועשיו לעזאזל .אך בניגוד ליום הכיפורים ,שם יעקב לקח את גורלו בידו ולא נתן לגורל לקבוע את עתידו ,כפי שהגורלות ביום כיפור קובעות את גורל השעירים אחד לה' והשני לעזאזל .וגם השעיר לעזאזל נופל בחלקו של מלאך המוות שרו של עשיו שהוא אבי כוחות הטומאה שגם הם כל קיומם מעוונות בני ישראל שהשעיר לעזאזל נושא את עוונותם מארץ גזירה .ולכן בכל מוספי המועדים מוזכר תמיד –"שעיר עיזים אחד לחטאת "ולא מוזכר כקרבן עולה או שלמים אלא רק בתור חטאת .ובמנחה של יום כיפור קוראים את ההפטרה מספר יונה ,שגם בו נאמר עניין הגורלות שהטילו המלחים לגלות מי אשם בסערה ,והגורל נפל על יונה וגם הוא הושלך לגלי הים כדי להרגיעו כפי שהשעיר לעזאזל נדחה מהצוק כדי לכפר על עמ"י .וענין זה מקביל לגורל שהוטל על עכן שמעל בחרם של העיר יריחו שגם גורל זה כמו אצל יונה חשף את האשם האמיתי .

מכל הנ"ל רואים שהמילה גורל מופיעה במקרים שונים וכוללת את כולם .החל מהגורלות ביום כיפור שלכאורה זה מקרי על מי ייפול הגורל לה' על שעיר זה או השני כמו בהטלת קוביה ,ומצד שני לגבי יונה ועכן הגורל ברר את האמת ולא היה מקרי כלל .וכן המן הרשע כשהפיל פור הוא הגורל שנפל על חודש אדר שבו יושמד עמ"י לפי דעתווהתהפך הגורל לרעתו .וכן נחלות השבטים בארץ ישראל שנקבעו לכאורה ע"פ הגורל אך תאמו להפליא את ברכות יעקב לבניו מאות שנים קודם ,ושוב מוכח שהגורל כלל איננו מקרי .ובכך מתייחדת המילה גורל בשפת הקודש משאר השפות ,כי בעברית היא מבטאת גם את הטלת הקוביה וגם גורל שנקבע מלמעלה כפי שנאמר לדניאל ע"י המלאך לבוש הבדים –" ואתה לך לקץותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין "(דניאל יב',יג')כי באמת גם הגורל הכי אקראי איננו מקרי אלא נקבע מלמעלה ואין מקרה בעולם כלל .כפי שנאמר במשלי – " בחיק יוטל את הגורל ומה' כל משפטו " (משלי טז' ,לג')כך גם ביום הכיפורים נחתם גורלו של כל איש מישראל לשנה הקרובה ע"פ מעשיו בשנה הקודמת אם לה' ואם לעזאזל .וכפי שיעקב לקח את גורלו בידו ,כך נדרש מכל אחד מישראל לקחת את גורלו בידו לעשות תשובה לפני יום כיפור וכך לקבוע את גורלו בעצמו .

5Haya Lena Ruchimovich Trachtenberg and 4 others6 CommentsLikeCommentShare

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *