פירוש לתורה

דרשה לראש השנה

"ראש השנה הוא החג היחיד במועדי ישראל שרוב משמעויותיו לא מוזכרות בתורהאלא בדברי חז"ל ע"פ התורה שבע"פ.כי אפילו שמו – "ראש השנה " לא מוזכר בתורה .בתורה הוא מוזכר פעמיים בלבד : פעם בשם "זיכרון תרועה" ופעם בשם "יום תרועה "."בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו "(ויקרא כג',כד')וכן – "ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועהיהיה לכם "(במדבר כט' ,א')והרמז לכך שזה יום הדין שבו נשפטים כל יצורי עולמים וכן שהתרועה בו נעשית ע"י שופר ,מופיערק בתהילים – " תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב"(תהילים פ' ,א')כי החג היחיד שחל בכיסוי הלבנה כלומר בראש חודש שבו הלבנה מתכסה מן העין ,זה באחד לשביעי – יום התרועה, ומכך שנאמר שם ש- "חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב" – לומדים שזהו גם יום הדין.כי היה ניתן לומר שכיון שנאמר "יום תרועה" ו- "זיכרון תרועה" לגבי ראש השנה, אולי הכוונה שתוקעים את התרועה המוזכרת ,ע"י חצוצרות או תרועה שעשה משה מכסף למסע המחנות ולמקרא העדה כפי שנאמר בפרשת בהעלותך- "עשה לך שתי חצוצרות כסף… והיו לך למקרא עדה ולמסע את המחנות… ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החונים קדמה… וכי תבואו מלחמה בארצכם…והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם ונושעתם מאויביכם .וביום שמחתכם ובמועדיכםובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם על זבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם"(במדבר י', א'-י')רואים מפסוקים אלו שלגבי חצוצרות הכסף נאמרה לשון תרועה וזיכרון כפי שנאמר בראש השנה –"זיכרון תרועה ".וכמו"כ בפסוק מתהילים שהבאנו מוזכר רק -"תקעו בחודש שופר" ,ולא נאמר תרועה, אז מדוע נבחר דווקא השופר ולא החצוצרות לתרועה בראש השנה ?צריך לומר שוודאי לא מדובר בחצוצרות הכסף ,כי הרי בפסוק שהבאנו מוזכר שבחצוצרות הכסף הריעו בכל המועדים, בזמן הקרבת העולות והשלמים ואם כן מה הייחודיות של ראש השנה כיוםתרועה וכזיכרון תרועה ?לכן מוכרחים לומר שבראש השנה תוקעים בדבר אחר הייחודי לאותו יום כך שיהיה זה יום זיכרוןתרועה ולא חגים אחרים.ואכם מצאנו בתורה מקום בו תוקעים בשופר תרועה – פעם בחמישים שנה בשנת היובל תוקעיםביום הכיפורים בשופר תרועה ובכך מקדשים את שנת היובל וקוראים דרור לכל יושביה –"והעברתשופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם ,וקדשתםאת שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ בכל יושביה יובל היא תהיה לכם "(ויקרא כה',ט'-י')במקום זה אנו מוצאים תרועה בהקשר של שופר ,בעצם כל שנת היובל נקראת על שם השופר הזהכי יובל זהו שם האיל שמוביל את העדר ,ושופר עשוי מקרן של איל .כפי שמצאנו במעמד הר סיני – "משוך היובל המה יעלו בהר …ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה "(שמות יט' ,יג'-טז')רואים משם שיובל זה השופר וקול השופר גורם לחרדה של העם מיום הדין כפי שנאמר – "אם ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו ?!"(עמוס ג',ו')וכן בכיבוש יריחו ע"י יהושע נאמר –" ושבעה כוהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון…והיה במשוך בקרן היובל בשומעכם את קול השופר יריעו כל העם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה ועלו העם איש נגדו "(יהושע ו',ד'- ה')

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *