פירוש לתורה

ליום שביעי של פסח

בס"ד

על פי המדרש, בשביעי של פסח נבקע ים סוף לפני בני ישראל.וידוע המדרש בעניין נחשון בן עמינדב משבט יהודה שכשכל ישראל חששו להיכנס לים נכנס נחשון ראשון עד שנבקע הים.אך למעשה הדבר שנוי במחלוקת תנאים (במסכת סוטה דף לו:) "דתניא היה רבי מאיר אומר: כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר אני יורד תחילה לים וזה אומר אני יורד תחילה לים. קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה… והיו שרי יהודה רוגמים אותם… לפי כך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזיכן לגבורה… אמר לו רבי יהודה: לא כך היה מעשה. אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד תחילה ים, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה… לפי כך זכה יהודהלעשות ממשלה בישראל."מכאן רואים שהייתה מסורת מנוגדת בין בית שאול שמשבט בנימין לבית דוד שמשבט יהודה מיקפץ תחילה לים.אך הבדל נוסף רואים במחלוקת כי לפי רבי מאיר: כל שבט בנימין קפץ תחילה לים ולא רק אחד מהשבט בעל יוזמה עצמאית כפי שיטת רבי יהודה שנחשון קפץ לבדו.כמו כן, לפי רבי מאיר כל השבטים רצו לרדת ראשונים לים ורק שבט בנימין היה זריז יותר ואילו לשיטת רבי יהודה אף אחד לא רצה להיות ראשון ולקפוץ למים ורק נחשון התנדב.ולכאורה איזה אבא קורא לבנו: נחשון- נחש קטן, הרי זהו שמו של הנחש הקדמוני?! ודווקא בן זה עשה מעשה הפוך מחטא הנחש שמסר עצמו לה'.מצד שני, השם נחשון בא מהשורש של נחישות על שם המתכת נחושת שמבטאת אומץ מול הסכנה כשכל האחרים נרתעים, "וגיד ברזל עורפך ומצחך נחושה" (ישעיה מה').מצד שלישי נאמר: "מצח אישה זונה היה לך" (ירמיהו ג') שזה ביטוי לנחישות של חוצפה והעזה ללא בושה.ובכך מתבטא ההבדל בין בית שאול לבית דוד, כי שאול היה ביישן ונחבא אל הכלים- " הלא בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל…" (שמואל א' פרק ט'), בכן: "ויאמר ה' הנה הוא נחבא אל הכלים" (שמואל א' פרק י').ואילו דוד היה מעז ויוצא לפני כולם כפי שראינו בהרגו את גולית שאף אחד מהעם לא העז לצאת נגדו, דבר המקביל לנחשון, וכן כל שושלת משפחתו של דוד ניכנה בהעזה ושבירת מסגרות, החל מלאה אם יה ודה שנכנסה לחופה במקום רחל ולא גילתה ליעקב שהיא לאה למרות שהסתכנה בשינאה מצידו, אלא לשם שמים וכן שכרה את משכבו בדודאי בנה, וכן יהודה ותמר, וכן נחשון ורות המואביה… וכו'. בכך ששושלת בית דוד השתמשה בכוחו של הנחש שלהעזה וחוצפה כי גם הנחש "התאבד" כדי להחטיא את חווה וש כאן העזה דטומאה, אך שושלת בית דוד השתמשו בזה לצורך שמים.ומכך שה' בחר בבית דוד ודחה את מלכות שאול רואים שלצורך מלכות על עמ"י דרושה העזה- לשם שמים כנגד אויבי ישראל. מצד שני התבטלות מוחלטת לה' כפי שהוכיח דוד בספר תהילים"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *