פלורליזם בתקשורת ורפורמה במערכת המשפט

תקשורת מגויסת

תקשורת מגויסת

תקשורת מגויסת

בשנת 2010 חוקר  תקשורת ד"ר אבי גור פרסם את מחקרו "התקשורת ותהליך אוסלו: כיצד ניסתה התקשורת להשפיע על דעת הקהל לתמוך בתהליך "השלום" השנוי במחלוקת".

https://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/new_books1.book_desc?in_mis_cat=139383

בבוחנו את הטעיית התקשורת ב"תקופת האופוריה" מתהליך אוסלו (מאי 1994 – מאי 1996) אבי גור מצביע על העדפה שניתנה בתקשורת הניטראלית כביכול לנציגי מחנה השמאל. לדוגמא, בתקופה הנדונה הזמן שהוקצה לדוברי מחנה השמאל בערוץ 1 היה גדול ב-92% מהזמן שהוקצה לנציגי מחנה הימין. בערוץ 2 יתרונו של מחנה השמאל עמד על 78%, בקול ישראל –על 60%, בגלי צה"ל על 54%. להלן הנתונים על דירוג ההטעיה של כלי התקשורת המובילים בעת ממשלת רבין-פרס: רשת ב' – 83.5%, ערוץ 1 –  65.5%, ערוץ 2 –  63%,  גלי צה"ל – 48.5%, "מעריב" –  18%, "ידיעות אחרונות" – 15.5%. בכל המקרים הללו ההטעיה היתה לצד השמאל. יש לציין כי מדובר רק בקצה הקרחון: הרי אבי גור לא חקר את השיח האחיד והחד-גווני שנוצר על ידי העיתונאים עצמם שמכוננים את הקונסנסוס הציבורי וקובעים את גבולות הלגיטימיות והשכל הישר במה שקשור לעמדות ודעות פוליטיות.